-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120236

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 0817063160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังวิทยา

-- advertisement --