-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 120222

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านสักพัฒนา – ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053761450

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสักพัฒนา

-- advertisement --