-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 120376

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053786008

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

-- advertisement --