-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 120495

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 295 เชียงใหม่-เชียงราย เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260

โทรศัพท์ : 053952249

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

-- advertisement --