-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

รหัสโรงเรียน : 120638

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 246 – ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053184148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

-- advertisement --