-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหม้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหม้อ

รหัสโรงเรียน : 120489

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เชียงราย-เชียงใหม ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : 0871738917

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหม้อ

-- advertisement --