-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

รหัสโรงเรียน : 120646

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 504 เด่นห้า – ดงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053184706

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

-- advertisement --