-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

รหัสโรงเรียน : 120426

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 225 บ้านตีนดอย – บ้านวาวี วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053918079

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

-- advertisement --