-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจริญเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจริญเมือง

รหัสโรงเรียน : 120248

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เจริญเมือง พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053738258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

-- advertisement --