-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ผง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ผง

รหัสโรงเรียน : 120649

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053778269

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ผง

-- advertisement --