-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

รหัสโรงเรียน : 120299

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่อ้อ พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053605110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

-- advertisement --