-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

รหัสโรงเรียน : 120377

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 208 – แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053160139

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

-- advertisement --