-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่ง

รหัสโรงเรียน : 120225

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโป่ง พะเยา-ป่าแดด โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053761500

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่ง

-- advertisement --