-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโฮ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโฮ่ง

รหัสโรงเรียน : 120501

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 101 – แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260

โทรศัพท์ : 053679276

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโฮ่ง

-- advertisement --