-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนริมวัง๑

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนริมวัง๑

รหัสโรงเรียน : 120291

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 บ้านงิ้วเฒ่า – ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนริมวัง๑

-- advertisement --