-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนริมวัง ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนริมวัง ๒

รหัสโรงเรียน : 120292

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 179 บ้านผาวี หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง – ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 091-0795852

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนริมวัง ๒

-- advertisement --