-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120235

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 15 พะเยา-ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

-- advertisement --