-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันกลางวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันกลางวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120253

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย – สันกลาง พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันกลางวิทยา

-- advertisement --