-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

รหัสโรงเรียน : 120641

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 พหลโยธิน จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053666117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

-- advertisement --