-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

รหัสโรงเรียน : 120474

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 344 เทศบาล เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : 053781458

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

-- advertisement --