-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงผาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120405

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 138 – ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 0843642772

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงผาวิทยา

-- advertisement --