-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 120645

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 200 เด่นห้า-ดงมะดะ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053778333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

-- advertisement --