โลโก้โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

รหัสโรงเรียน : 120357

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 353 กิ่วพร้าวดอยหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270

โทรศัพท์ : 053775110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว