-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

รหัสโรงเรียน : 120373

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 ท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053-160360

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

-- advertisement --