-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 120153

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 พหลโยธิน ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150

โทรศัพท์ : 053955792

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

-- advertisement --