-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

รหัสโรงเรียน : 120346

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 91 – แม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 053665892

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

-- advertisement --