-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันนา

รหัสโรงเรียน : 120440

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 285 – เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130

โทรศัพท์ : 053675520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันนา

-- advertisement --