-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

รหัสโรงเรียน : 120459

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 129 – ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220

โทรศัพท์ : 053667440

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

-- advertisement --