-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแว่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแว่น

รหัสโรงเรียน : 120321

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 278 แม่จัน-เชียงแสน แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053660494

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแว่น

-- advertisement --