-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเทอดไทย

รหัสโรงเรียน : 120595

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 053730264

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเทอดไทย

-- advertisement --