-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 120342

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 พหลโยธิน แม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 0-5377-9000

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

-- advertisement --