-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

รหัสโรงเรียน : 120335

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 88 – ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053665835

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

-- advertisement --