-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

รหัสโรงเรียน : 120358

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270

โทรศัพท์ : 053775111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

-- advertisement --