-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

รหัสโรงเรียน : 120625

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 9 เทิง-เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053797002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

-- advertisement --