-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

รหัสโรงเรียน : 120176

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 – งิ้ว เทิง เชียงราย 57230

โทรศัพท์ : 0871750874

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

-- advertisement --