-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

รหัสโรงเรียน : 120178

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – งิ้ว เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 0818817541

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

-- advertisement --