-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

รหัสโรงเรียน : 120113

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 326 เทิง-เชียงของ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053783505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

-- advertisement --