โลโก้โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

รหัสโรงเรียน : 120627

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 238/1 – ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053797113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้านาล้อม