-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 120626

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 – ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053797003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

-- advertisement --