-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุญเรือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุญเรือง

รหัสโรงเรียน : 120112

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 232 – บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140

โทรศัพท์ : 053-783507

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุญเรือง

-- advertisement --