-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปล้องส้าน

รหัสโรงเรียน : 120186

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 ปล้อง-หนองแรด ปล้อง เทิง เชียงราย 57230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปล้องส้าน

-- advertisement --