-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าจี้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าจี้

รหัสโรงเรียน : 120193

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หงาว เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053696515

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าจี้

-- advertisement --