-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

รหัสโรงเรียน : 120210

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 117 – ตับเต่า เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053160113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี

-- advertisement --