-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยก้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยก้าง’รัฐประชาสงเคราะห์’

รหัสโรงเรียน : 120566

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053672178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยก้าง’รัฐประชาสงเคราะห์’

-- advertisement --