-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยคุ

รหัสโรงเรียน : 120584

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 103 – ปอ เวียงแก่น เชียงราย 57310

โทรศัพท์ : 053160026

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยคุ

-- advertisement --