-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

รหัสโรงเรียน : 120628

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 133 – ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053606228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

-- advertisement --