-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

รหัสโรงเรียน : 120216

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 183 – แม่ลอย เทิง เชียงราย 57230

โทรศัพท์ : 053-178557

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้

-- advertisement --