-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

รหัสโรงเรียน : 120549

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

-- advertisement --