-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

รหัสโรงเรียน : 120209

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 149 1155 ตับเต่า เทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 053160105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

-- advertisement --