-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

รหัสโรงเรียน : 120563

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 ป่ามื่น – แม่ต๋ำ ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053-672152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

-- advertisement --